Forside

REFA Energi

Biomasscoat

Projektet har til formål at udvikle og demonstrere nye korrosionsresistente coating materialer til varmevekslere (overhedere) i biomassefyrede kraftvarmeværker. Disse materialer kan forbedre økonomien i biomassefyring igennem øget pålidelighed, længere levetid og højere virkningsgrad for værkerne. Projektet er et EUDP-projekt.